قبل از ثبت سوال خود لطفاً به تمامی موارد زیر توجه فرمایید و برای پاسخ مورد نظر ، همه گزینه ها را کامل کنید:

نکات مهم

  • گزینه‌های الزامی با علامت * مشخص شده‌اند.
  • قبل از ثبت سوالات، در مقالات بانک سوالات شرعی جستجو نمایید. بانک سوالات، میتواند شامل مسئله  شما باشد.
  • برای ورود به صفحه بانک سوالات شرعی پورتال شهید صدوقی به این صفحه مراجعه کنید.
  • برای یافتن پاسخ مناسب شما، درج نام مرجع تقلیدتان ضروری است.
  • اگر در مورد چند بحث کاملاً متفاوت صحبت میکنید، بهتر است هر کدام را در یک سوال مجزا ثبت کنید.

 

فرم سوال شرعی


 
*

موضوع سوال:                  *

عنوان سوال:                    *
تلفن همراه:                    
*