فیلم| مستندات انقلاب

 

فیلم سخنرانی شهید صدوقی در بهشت زهرا در سال 57

در روز 12 بهمن 1357 که امام(ره) به ایران آمدند، شهید صدوقی(ره) از جمله سخنرانان در بهشت زهرا بود ، در لحظه تاریخی ورود امام شهید آیت الله صدوقی(ره) از جمله سخنرانان بود که سعی ر آماده سازی محیط و مکان برای ورود امام نمود ...  

زمانی که امام (ره) در پاریس بودند، آیت الله صدوقی(ره) از یزد به تهران و از تهران به پاریس سفر کرد و طی این سفر با امام (ره) ملاقاتی داشت . آن زمان بین علما در مورد آمدن امام(ره) به ایران اختلاف نظر بسیاری وجود داشت.

عده ای معتقد بودند که امام (ره) نباید به ایران بیایند، چون این سفر برایشان خطر دارد. آنها فکر می کردند که ممکن است دشمنان هواپیما را بزنند و یا اینکه آن را بربایند. در این میان آیت الله صدوقی(ره) با آمدن امام به ایران موافق بود.

شهید صدوقی(ره) قبل از سفر امام (ره) به ایران، از پاریس به تهران آمد و مقدمات استقبال فراهم شد.

در روز 12 بهمن 1357 که امام(ره) به ایران آمدند، شهید صدوقی(ره) از جمله سخنرانان در بهشت زهرا بود . در لحظه تاریخی ورود امام(ره) شهید آیت الله صدوقی(ره) از جمله سخنرانان بود که سعی در آماده سازی محیط و مکان برای ورود امام(ره) نمود.

 

منبع خبر:

اخبار مرتبط