اطلاعیه دفتر شهید صدوقی برای مجلس شهادت حضرت جوادالائمه ع

به مناسبت مجلس شهادت حضرت جوادلائمه علیه الاسلام مجلسی در بیت شهید صدوقی برگزار می شود.  

به مناسبت مجلس شهادت حضرت جوادلائمه علیه الاسلام مجلسی در بیت شهید صدوقی برگزار می شود.

منبع خبر:

اخبار مرتبط