اطلاعیه بیت شهیدصدوقی در مجلس ذکر مصائب امام محمدباقر (ع)

یه مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) مجلس ذکر مصائب اهل بیت (ع) در بین شهید محراب حضرتآیت الله صدوقی برگزار می شود.  

.

منبع خبر:

اخبار مرتبط